Start

Podręczniki

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY 2018-2019:

Szkolny zestaw podręczników w pełnej wersji dostępny jest w sekretariacie Szkoły

KLASY I-III

KLASY IV-VIII

GIMNAZJUM

BiP

odliczanie
pozostało do wakacji

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL