Start

Wniosek o przyjęcie do PrzedszkolaWniosek o przyjęcie do Przedszkola
BiP

odliczanie
pozostało do końca roku szkolnego

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych