Start

Rodzice

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców 2016/2017

Przedszkole:

 1. HONORATA TERLAK
 2. AGNIESZKA KACZMARCZYK
 3. BEATA KAŹMIEROWSKA

Szkoła Podstawowa:

 1. HALINA CHABZDA- ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
 2. ANNA ZAWORSKA  - PRZEWODNICZĄCA
 3. WIOLETA HOPPA - SEKRETARZ/PROTOKOLANT ZE
 4. ANETA NAJDEK
 5. MONIKA KARKOWSKA
 6. IRENA WASILENIA
 7. MACIEJ HASSA
 8. BERNADETTA ŁAWNICZAK

Gimnazjum:

 1. MARIA CUPER
 2. MONIKA ŚWIERGIEL
 3. AGNIESZKA SZEREMET - SKARBNIK ZE
 4. ANETA WALOSZEK
 

Stypendium szkolne

INFORMACJA

Urząd Miejski w Trzcielu informuje, że do 15 wrześnie 2013r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, nie więcej niż 456 zł.(dochody za miesiąc sierpień 2013r.)
Wnioski można pobrać w:
- Zespole Edukacyjnym w Trzcielu,
- Zespole Edukacyjnym w Brójcach,
- Urzędzie Miejskim w Trzcielu (biuro nr 2)
- ze strony internetowej: www.bip.trzciel.pl - zakładka: karty usług publicznych (pomoc socjalna).
Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcielu (biuro nr 2)

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 dofinansowanie zakupu podręczników

W tym roku programem rządowym zostaną objęci uczniowie rozpoczynający naukę w:

-   klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

-   klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

-   klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

-   klasie 2 liceum plastycznego,

-   klasie 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Więcej…

 

Podanie Szkoła Podstawowa

 Podanie o przyjęcie Dziecka
do Szkoły Podstawowej

Podanie o przyjęcie Dziecka
do Gimnazjum

 

Harmonogram zajęć dodatkowych

Harmonogram zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2016/2017

Harmonogram zajęć dodatkowych w Gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
odliczanie
pozostało do końca roku szkolnego

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych