Start Kalendarz r. szkol. 2016/17

Kalendarz 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Rok szkolny trwa od 1.09.2016 do 31.08.2017r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych  - 23.06.2017

Terminy ferii

zimowa przerwa świąteczna          23.12.2015 - 31.12.2015

ferie zimowe - 30.01. - 12.02.2017

wiosenna przerwa świąteczna 12 - 18.04.2017

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

31.10.2016

02.11.2016

21.04.2017

02.05.2017

16.06.2017

Dni zostały uzgodnione w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządami Uczniowskimi

 

Terminy egzaminów gimnazjalnych

- część  humanistyczna - 19 kwietnia 2017

- część matematyczno - przyrodnicza - 20 kwietnia 2017

- część językowa                                   - 21 kwietnia 2017

odliczanie
pozostało do końca wakacji

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych