UWAGA! Wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2018/2019
Start Kalendarz r. szkol. 2018/19

Kalendarz 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rok szkolny trwa od 04.09.2017 do 31.08.2018r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych  - 22.06.2018r.

Terminy ferii

zimowa przerwa świąteczna          23.12.2015 - 31.12.2015r.

ferie zimowe - 12.02. - 25.02.2018r.

wiosenna przerwa świąteczna 29.03 - 03.04.2018r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

13.10.2017

18-20.04.2018 z wyjątkiem klasy III gimnazjum (egzaminy)

30.04.2018

02.05.2018

04.05.2018

01.06.2018

Dni zostały uzgodnione w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządami Uczniowskimi

 

Terminy egzaminów gimnazjalnych

- część  humanistyczna - 18 kwietnia 2018r.

- część matematyczno - przyrodnicza - 19 kwietnia 2018r.

- część językowa                                   - 20 kwietnia 2018r.

BiP

odliczanie
pozostało do końca wakacji

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL