Start Kalendarz r. szkol. 2018/19

Kalendarz 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rok szkolny trwa od 03.09.2018 do 31.08.2019r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych  - 21.06.2019r.

Terminy ferii

zimowa przerwa świąteczna          23.12.2018 - 31.12.2018r.

ferie zimowe - 14.01. - 27.01.2019r.

wiosenna przerwa świąteczna 18.04 - 23.04.2019r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

10-12.04.2019 z wyjątkiem klasy III gimnazjum (egzaminy)

15-17.04.2019 z wyjątkiem klas VIII

02.11.2018

02.05.2019

Dni zostały uzgodnione w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim

Terminy egzaminów gimnazjalnych

- część  humanistyczna - 10 kwietnia 2019r. (środa)

- część matematyczno - przyrodnicza - 11 kwietnia 2019r. (czwartek)

- część językowa                                   - 12 kwietnia 2019r. (piątek)

Terminy egzaminów ósmoklasistów

- język polski         - 15 kwietnia 2019r. (poniedziałek)

- matematyka        - 16 kwietnia 2019r. (wtorek)

- język obcy nowożytny   - 17 kwietnia 2019r. (środa)

 

KALENDZRAZ PRACY DLA PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ TRZECIEL NA ROK SZKOLNY 2018/18

l.p

Termin

Nazwa placówki

1.

Dni wolne

02.11.2018; 31.12.2018; 02.05.2019

Przedszkole Bajkowe w Trzcielu;

Przedszkole im Janusza Korczaka w Brójcach

2.

Przerwa wakacyjna

24.06.2019 do 26.07.2019

Przedszkole Bajkowe w Trzcielu;

3.

Przerwa wakacyjna

29.07.2019 do 30.08.2019

Przedszkole im Janusza Korczaka w Brójcach

 

język polski
15
kwietnia 2019 r.
(poniedziałek
)
godz. 9
:00
BiP

odliczanie
pozostało do końca wakacji

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL