odliczanie
pozostało do końca wakacji

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych