W dniach 11-22 lutego 2019 r. trwa rekrutacja do przedszkola i do szkoly
Start Dokumenty Program wychowawczo - profilaktyczny

Program wychowawczo -profilaktyczny


Program wychowawczo -profilaktyczny

BiP

odliczanie
pozostało do wakacji

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL