UWAGA! Wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2018/2019
Start Aktualności Podsumowanie działań kółka teatralnego uczniów kl. I-III „ MŁODZI-KREATYWNI”

Podsumowanie działań kółka teatralnego uczniów kl. I-III „ MŁODZI-KREATYWNI”

Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój osobowości  i aktywności. „Młodzi – Kreatywni” z koła teatralnego  mają za sobą kilka miesięcy ciężkiej, ale twórczej pracy. Zajęcia teatralne, odbywały się raz w tygodniu. Poszerzały i kształtowały wiedzę ucznia, rozwijały zainteresowania, umacniały wiarę w siebie.  Teatr bowiem uczy myślenia i sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na świat i ludzi. Koło teatralne było alternatywą do zagospodarowania czasu wolnego dzieciom tak, by po zakończeniu lekcji nie przesiadywały zbyt długo przed ekranem komputera lub telewizora.

W I półroczu dzieci  zdobyły wiadomości z zakresu kultury żywego słowa, czyli usprawniały narządy mowy, ćwiczyły tempo i dynamikę głosu, poznały zasady prawidłowego wymawiania  trudnych zestawów sylabowych, a także nabyły umiejętność prawidłowego oddychania podczas mówienia. W zakresie komunikacji niewerbalnej wykonywały ćwiczenia  dramowe kształcące ekspresję i dynamikę ruchu, mimikę twarzy oraz poznały rolę gestów.

Nabyte umiejętności dzieci prezentowały początkowo tylko na zajęciach podczas  scenek dramowych przygotowanych lub improwizowanych, recytacji wierszy lub etiud pantomimicznych.

Pierwszym przygotowanym przedstawieniem, dającym  możliwość zaprezentowania  się  na forum szkoły, było przedstawienie „Król Maciuś Pierwszy”. Tę inspirującą i ciekawą historię  przedstawiliśmy w grudniu z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.  Efektem pracy w drugim semestrze było przedstawienie „W krainie Smerfów” przygotowane z okazji Dnia Ziemi wystawione dwukrotnie, dla klas I-III oraz przedszkolaków.  Duże zaangażowanie wychowanków  włożone w przygotowanie spektakli  zdecydowało o sukcesie przedstawień.
Nasi mali aktorzy nabyli swobody i otwartości w kontaktach z innymi osobami – co sami przyznali w wywiadzie udzielonym na potrzeby szkolnej gazetki  „Szpilka”.

My z kolei uważamy, że zabawa w teatr to mądre i pożyteczne działanie, stanowiące doskonałą formę samorealizacji zainteresowań i różnorodnych uzdolnień dziecka.

Dzieciom dziękujemy za zaangażowanie, systematyczną pracę i ciepłe słowa pod naszym adresem.

Prowadzące koło teatralne: Agnieszka Romańska-Ferenc

Monika Pilipczuk

BiP

odliczanie
pozostało do końca roku szkolnego

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL