W dniach 11-22 lutego 2019 r. trwa rekrutacja do przedszkola i do szkoly
Start Wyprawka szkolna

Rodzice

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców 2018/2019

 

Przedszkole:

 

 1. KINGA OLENDER
 2. ANNA WALOSZEK
 3. DOROTA KAŹMIEROWSKA

 

Szkoła Podstawowa:

 

 1. ANNA ZAWORSKA  - PRZEWODNICZĄCA
 2. HALINA CHABZDA- ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
 3. MAGDALENA CZEPIRSKA - SEKRETARZ/PROTOKOLANT ZE
 4. AGNIESZKA SZEREMET - SKARBNIK ZE
 5. ANETA BRZEZIŃSKA - CZŁONEK RADY
 6. EWA SIENKIEWICZ - CZŁONEK RADY
 7. ANNA SIEROCIUK - CZŁONEK RADY
 8. ANGELIKA OGRABEK - CZŁONEK RADY
 9. KATARZYNA GAWRYLUK - CZŁONEK RADY
 10. AGNIESZKA BYCZYŃSKA - CZŁONEK RADY
 11. BEATA KAŹMIEROWSKA
 

Stypendium szkolne

INFORMACJA

Urząd Miejski w Trzcielu informuje, że do 15 wrześnie 2013r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, nie więcej niż 456 zł.(dochody za miesiąc sierpień 2013r.)
Wnioski można pobrać w:
- Zespole Edukacyjnym w Trzcielu,
- Zespole Edukacyjnym w Brójcach,
- Urzędzie Miejskim w Trzcielu (biuro nr 2)
- ze strony internetowej: www.bip.trzciel.pl - zakładka: karty usług publicznych (pomoc socjalna).
Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcielu (biuro nr 2)

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 dofinansowanie zakupu podręczników

W tym roku programem rządowym zostaną objęci uczniowie rozpoczynający naukę w:

-   klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

-   klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

-   klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

-   klasie 2 liceum plastycznego,

-   klasie 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Więcej…

 

Podanie Szkoła PodstawowaPodanie o przyjęcie Dziecka
do Szkoły Podstawowej

Wniosek, klauzula,zgoda_wizerunek

Klauzula - nabór

 

Konsultacje

Harmonogram konsultacji i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/19.
Konsultacje odbywają się od godz.16.30


Harmonogram konsultacji

02.10.2018

06.11.2018

04.12.2018

05.03.2019

02.04.2019

07.05.2019

Zebrania z rodzicami

12.09.2018

10.01.2019

04.06.2019

 


BiP

odliczanie
pozostało do wakacji

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL