Start Wyprawka szkolna

Rodzice

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców 2017/2018

Przedszkole:

 1. KINGA OLENDER
 2. MAŁGORZATA PERTYK
 3. NATALIA GOŁĘBIOWSKA

Szkoła Podstawowa:

 1. ANNA ZAWORSKA  - PRZEWODNICZĄCA
 2. HALINA CHABZDA- ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
 3. WIOLETA HOPPA - SEKRETARZ/PROTOKOLANT ZE
 4. AGNIESZKA SZEREMET - SKARBNIK ZE
 5. ANETA BRZEZIŃSKA - CZŁONEK RADY
 6. MONIKA KARKOWSKA - CZŁONEK RADY
 7. ANNA POSZWA - CZŁONEK RADY
 8. ANGELIKA OGABEK - CZŁONEK RADY
 9. KATARZYNA GAWRYLUK - CZŁONEK RADY
 10. ANETA WALOSZEK - CZŁONEK RADY
 11. MONIKA ŚWIERGIEL - CZŁONEK RADY
 12. MAŁGORZATA CHŁOPOWIEC - CZŁONEK RADY
 

Stypendium szkolne

INFORMACJA

Urząd Miejski w Trzcielu informuje, że do 15 wrześnie 2013r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, nie więcej niż 456 zł.(dochody za miesiąc sierpień 2013r.)
Wnioski można pobrać w:
- Zespole Edukacyjnym w Trzcielu,
- Zespole Edukacyjnym w Brójcach,
- Urzędzie Miejskim w Trzcielu (biuro nr 2)
- ze strony internetowej: www.bip.trzciel.pl - zakładka: karty usług publicznych (pomoc socjalna).
Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcielu (biuro nr 2)

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 dofinansowanie zakupu podręczników

W tym roku programem rządowym zostaną objęci uczniowie rozpoczynający naukę w:

-   klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

-   klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

-   klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

-   klasie 2 liceum plastycznego,

-   klasie 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Więcej…

 

Podanie Szkoła PodstawowaPodanie o przyjęcie Dziecka
do Szkoły Podstawowej

 

 

Harmonogram zajęć dodatkowych

Harmonogram zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2016/2017

Harmonogram zajęć dodatkowych w Gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
BiP

odliczanie
pozostało do wakacji

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL