Zawieszenie zajęć

Informuję,że w dniach 12-25 marca 2020 zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole i przedszkolu.
Zgodnie z wytycznymi w dniach 12-13.03.2020r. ( czwartek, piątek) szkoła i przedszkole sprawują opiekę nad tymi uczniami, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.
Od poniedziałku szkoła i przedszkole zostają zamknięte dla wszystkich.
W dniach 12-25 marca 2020 nie będzie kursował autobus szkolny.
Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Lucyna Nowak Dyrektor ZE w Brójcach