Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Obchodzenie święta Ziemi ma na celu dbanie o środowisko, a także głoszenie postaw ekologicznych i wdrażanie ich w życie społeczeństwa. Zdecydowanie jest to najbardziej ekologiczne święto całego świata. Ludzie jednoczą się ze sobą i chcą ratować naszą planetę. Ten dzień szczególnie obchodzony jest w szkołach. Nasze plany niestety w tym roku uległy zmianom z powodu panującego koronawirusa, ale mimo to „ MY” pamiętaliśmy o naszej planecie. Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs po hasłem „ Ziemia naszym domem, więc dbajmy o nią”.
Celem konkursu było :
1. Zachęcanie uczniów do działania na rzecz ochrony środowiska.
2. Kształtowanie wyobraźni plastycznej, kreatywności, inspirowanie do aktywności twórczej.
3. Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi, jako jednej z form artystycznego wyrazu.
Prace były oceniane według następujących kryteriów:
• związek pracy z tematem konkursu
• wartość artystyczna i oryginalność pracy
Wyniki konkursu:
Konkurs plastyczny:
I miejsce- Klara Kujawa
II miejsce-Milena Bera
III miejsce- Oliwia Buda , Maja Kazimierowska
Wyróżnienia:
Oliwier Kaczmarczyk
Laura Kaczmarczyk
Adrian Janiak
W kategorii list do Pani Ziemi I miejsce zajęła Sandra Ograbek.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Nagrody do odebrania w szkole po powrocie. Musimy być przyjaciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko. Pamiętajmy – KAŻDY DZIEŃ , to DZIEŃ ZIEMI !
Opiekunowie
Samorządu Uczniowskiego