Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I-VIII odbędzie się 01.09.2020 o godzinie 9.00

Uczniowie spotkają się w klasach z wychowawcami w godzinach 9.00-10.00 w celu przekazania informacji organizacyjnych. Uczniowie klas IV-VIII  proszeni są o punktualne wejście do szkoły, czyli między godziną 8.50-9.00 i udanie się pod swoje klasy, gdzie będą na nich oczekiwali wychowawcy.

Kl. IV- sala nr 22

Kl. V- sala nr 28

Kl. VIA – sala nr 06

Kl. VI B –sala nr 12

Kl. VII A- sala nr 11

Kl. VII b – sala nr 27

Kl. VIII- SALA 012

Wychowawcy klas I-III będą oczekiwali na swoich uczniów przed wejściem na teren szkoły od godziny 8.50 i wspólnie z uczniami przejdą do szkoły.

Autobus będzie w tym dniu kursował według zmienionego harmonogramu- w najbliższym czasie harmonogram zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły oraz na librusie. Uczniowie dojeżdżający po przyjeździe do szkoły udają się na świetlicę szkolną

Uczniowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w przestrzeni wspólnej (korytarz) i do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m od innych uczniów na terenie szkoły. Zasady związane z bezpieczeństwem zdrowotnym zostaną omówione podczas spotkań uczniów z wychowawcami.

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje również w autobusie szkolnym wszystkie dzieci powyżej 4 roku życia. Proszę zaopatrzyć się w maseczki lub przyłbice( mini przyłbice).

UWAGA: 

1) Do szkoły/przedszkola może uczęszczać uczeń/dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie  lub w izolacji  w warunkach domowych lub w izolacji.

2) Dziecko, u którego zostaną stwierdzone objawy chorobowe, zostanie umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu( izolatce) i będzie oczekiwało na odbiór przez rodzica oraz zostaną wdrożone procedury postępowania w zależności od stanu chorobowego dziecka.

Przypominam, nadal obowiązuje zakaz wchodzenia do szkoły przez rodziców i inne osoby postronne.  W przypadku załatwiania  spraw administracyjnych, proszę rodziców o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły, tel. 957434110.

W najbliższym czasie wychowawcy skontaktują się z rodzicami i przekażą dalsze informacje.

Pozdrawiam Lucyna Nowak