Projekt Szkoła Zdalna+

 Zespół Edukacyjny w Brójcach jest realizatorem

Umowy o powierzenie grantu  o numerze /5960010075/2020 podpisanej przez Gminę Trzciel

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

 działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

dotycząca realizacji projektu grantowego
pn zdalna Szkoła+
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej